ASANA PRANA

by Admin|08/01/2018

Bài tập này sử dụng kỹ thuật Pranayama, một dạng bài tập thở giúp hình thành sự sáng tạo và hoạt động của phổi để đạt được sức khoẻ tối ưu và thông thoáng hệ thần kinh.

Bài tập này sử dụng kỹ thuật Pranayama, một dạng bài tập thở giúp hình thành sự sáng tạo và hoạt động của phổi để đạt được sức khoẻ tối ưu và thông thoáng hệ thần kinh.

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG LÀM ĐẸP CƠ THỂ CHƯA?