Jubbar Mondal

12 năm kinh nghiệm giảng dạy yoga từ cơ bản đến nâng cao, thiền định & phương pháp chữa bệnh bằng yoga trong đó có 10 năm tại Việt Nam

Họ và tên: Jubbar Mondal
HLV lớp: Yoga

KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN

  • 12 năm kinh nghiệm giảng dạy yoga từ cơ bản đến nâng cao, thiền định & phương pháp chữa bệnh bằng yoga trong đó có 10 năm tại Việt Nam

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

  • Chuyên môn trong việc giảng dạy nhiều loại hình yoga: 1. Gentle Yoga, 2. Asana & Pranayama, 3. Morning series, 4. Traditional Yoga, 5.Core, 6. Healing 7. Restorative 8. Yoga Nidra 9. Yoga Series, 10. Power yoga, 11. Hatha dynamic and Hatha poorna, 12. Yoga for Slim-Body 13. Sun Salutation, 14. Moon Salutation, 15. Yoga for Back-Bending, 16. Shivananda, 17. Ashtanga-Vinyasa, 18. Yogalate, 15.Yin, 16. Pranayama & Meditation and 17. Yoga Trị liệu
  • Chuyên môn trong Yoga nâng cao & điều chỉnh tư thế

NGÔN NGỮ

  • Tiếng Anh 

CHỨNG CHỈ

  • Thạc sĩ Yoga & Y học tự nhiên tại Ấn Độ
  • Chứng chỉ giảng dạy Yoga, Spa, Massage trị liệu tự nhiên

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG LÀM ĐẸP CƠ THỂ CHƯA?