YOGA SUNSERIES

by Admin|08/01/2018

Gồm chuỗi 12 động tác chào mặt trời được lặp đi lặp lại giúp loại bỏ mỡ thừa, làm săn chắc cơ thể.

Gồm chuỗi 12 động tác chào mặt trời được lặp đi lặp lại giúp loại bỏ mỡ thừa, làm săn chắc cơ thể.

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG LÀM ĐẸP CƠ THỂ CHƯA?