YOGA BALANCE

by Admin|08/01/2018

Là một nhóm các tư thế thăng bằng từ đơn giản đến nâng cao. Bài tập giúp tăng sức mạnh cho tay và phần thân dưới. Tăng sự phối hợp giữa cơ thể và tâm trí. Tăng khả năng chịu đựng, sức mạnh và sự tập trung

Là một nhóm các tư thế thăng bằng từ đơn giản đến nâng cao. Bài tập giúp tăng sức mạnh cho tay và phần thân dưới. Tăng sự phối hợp giữa cơ thể và tâm trí. Tăng khả năng chịu đựng, sức mạnh và sự tập trung

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG LÀM ĐẸP CƠ THỂ CHƯA?