BODYCOMBAT

by Admin|08/01/2018

Là lớp học mô phỏng động tác của những môn võ nổi tiếng trên khắp thế giới như Karate, Boxing, Taekwondo, Thái cực quyền (Taichi) và  Muay kết hợp cùng nhạc nền sôi động giúp bạn phải phóng cơ thể tối đa. Lớp học kéo dài trong 60 phút, phù hợp với những hội viên muốn nâng cao thể lực hoặc những người muốn giảm cân nhanh chóng.

Là lớp học mô phỏng động tác của những môn võ nổi tiếng trên khắp thế giới như Karate, Boxing, Taekwondo, Thái cực quyền (Taichi) và  Muay kết hợp cùng nhạc nền sôi động giúp bạn phải phóng cơ thể tối đa. Lớp học kéo dài trong 60 phút, phù hợp với những hội viên muốn nâng cao thể lực hoặc những người muốn giảm cân nhanh chóng.

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG LÀM ĐẸP CƠ THỂ CHƯA?